รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพราคาถูก | จดทะเบียนบริษัท ฟรีตราประทับ!

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้คำปรึกษา การจดทะเบียนบริษัท ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก รวมถึงให้คำแนะนำ การจัดตั้งบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์โดยตรง ช่วยให้ท่าน ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา บริการดี คุ้มค่า

รับจดทะเบียนบริษัท


เราให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ไม่ว่าจะเป็นงาน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล รวมถึงงานบริการจดทะเบียนบริษัท อื่นๆ ในราคาที่เหมาะสม ด้วยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์โดยตรงในการให้บริการงาน จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการแก่ท่าน

ข้อดีของการใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับเรา

 • ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
 •  เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 •  มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน
 •  มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
 • จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
 • รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า

รายละเอียดบริการรับจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติม

นอกจากงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว เรายังมีบริการ รับจดทะเบียนบริษัท ที่เกี่ยวข้องหลากหลายไว้ให้บริการลูกค้า บริการครอบคลุมประเภท จดทะเบียนบริษัท โดยมีรายละเอียดราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ซึ่งรายละเอียดบริการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
 • แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน, ย้ายข้ามจังหวัด)
 • แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลงมูลค่าหุ้น)
 • แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 • จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
 • การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
 • จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
 •  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดเครื่องหมายการค้า
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • จดทะเบียนพาณิชย์
บริการจดทะเบียนบริษัทนี้ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หากท่านต้องการใช้บริการงานด้าน จดทะเบียนบริษัท สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆ รวมถึงราคาค่าบริการเข้ามาได้ที่ข้อมูลการติดต่อของเรา