จัดตั้งธุรกิจแบบไหนดี

จัดตั้งธุรกิจแบบไหนดี

หลักสูตร ทำบัญชีสำหรับผู้บันทึกบัญชี

รับสอนทำบัญชีธุรกิจ โดยผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง มากด้วยประสบการณ์ เน้นถึงคุณภาพของ ผู้เรียน เนื้อหา ที่ครบ รอบด้านของานบัญชีธุรกิจ และนำไปใช้งานได้จริง

ทำบัญชีสำหรับผู้บันทึกบัญชี


บริการสอนทำบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น ราคาไม่แพง โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง”

หลักสูตร ทำบัญชีสำหรับผู้บันทึกบัญชี

หัวข้ออบรม

 1. ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

  – ธุรกิจและบัญชี
  – ความหมายของบัญชีและผังบัญชี

 2. ระบบบัญชีธุรกิจและการวางระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิถาพ

 3. การทำบัญชีสำหรับการประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล และการทำบัญชีธุรกิจสำหรับให้บริการ

  – กิจกรรมทางธุรกิจและการบันทึกบัญชี ธุรกิจบริการ
  – การบันทึกบัญชีรายได้รายรับเงิน ค่าใช้จ่าย และ การจ่ายเงินอย่างง่าย

 4. การทำบัญชีสำรับการประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล และการทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

  – กิจกรรมทางธุรกิจ และการบันทึกบัญชี ธุรกิจซื้อขายสินค้า
  – การบันทึกบัญชีรายได้ การรับเงิน ค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงินอย่างง่าย

 5. การควบคุมสินทรัพย์ที่สำคัญของธุรกิจ

  – การบริหารเงินสดย่อย และเงินทดลองจ่าย
  – เงินฝากธนาคาร

 6. การทำบัญชีแบบง่าย สำหรับการประกอบการในรูปแบบ บุคคลธรรมดา

  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน
  – การจัดทำงบกำไรขาดทุน
  – การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

 7. การทำบัญชีแบบง่าย สำหรับการประกอบการในรูปแบบนิติบุคคลา

  – งบการเงินสำหรับนิติบุคคล
  – การจัดทำงบกำไรขาดทุน
  – การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

 8. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

 9. ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นพื้นฐาน

 10. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขั้นพื้นฐาน

ข้อดีของการใช้บริการ สอนทำบัญชีธุรกิจกับเรา

 •  เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานทำบัญชีให้คำแนะนำ
 •  เรามีประสบการณ์โดยตรงในงานทำบัญชี
 •  เราเน้นฝึกปฏิบัติทำจริง ทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน
 • เรียนสนุกเข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง
 • ให้คำแนะนำด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ

รายประเภทธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการทำบัญชีในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
 • ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจการเงิน
 • ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
 • ธุรกิจสุขภาพและความงาม
 • ธุรกิจการแพทย์
 • และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม
บริการสอนทำบัญชีธุรกิจนี้ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับสอนทำบัญชีธุรกิจราคาถูก ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆ รวมถึงราคาค่าบริการเข้ามาได้ที่ข้อมูลการติดต่อของเรา

บริการอื่น ๆ